Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

AKCJA "ODZYSKAJ ALIMENTY"

Utworzono dnia 03.02.2017

Cel akcji

Jeżeli jesteś osobą, która samotnie wychowuje dzieci i posiadasz wyrok sądowy przyznający prawo do alimentów, to ta akcja jest skierowana do Ciebie. Celem akcji jest wskazanie skutecznego narzędzia do odzyskiwania należności. Chodzi o wpis dłużnika do Rejestru BIG. Dziś nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG InfoMonitor osobę, która zalega z alimentami.

Dlaczego warto przyłączyć się do akcji?

Wiemy, że często osoby zobowiązane do płacenia alimentów wykorzystują wszystkie możliwe metody, aby ich nie płacić, mimo że ich sytuacja materialna pozwoliłaby na to. Wielokrotnie zdarza się, że sąd, czy egzekucja komornicza nie są wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń. Wpis do Rejestry dłużników wywiera dodatkową presją na osobę zalegającą z alimentami i może pomóc w odzyskaniu zobowiązań. Dlatego nie wahaj się i już dziś skorzystaj z możliwości wpisania partnera do Rejestru dłużników.

czytaj dalej na temat: AKCJA "ODZYSKAJ ALIMENTY"

Wypłaty gotówkowe w miesiącu lutym 2017 r.

Utworzono dnia 31.01.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie informuje, że lutowe wypłaty gotówkowe świadczeń, realizowane będą w siedzibie ośrodka,
w następujących terminach:

 

  • z terminem płatności 10.02.2017 r. – w dniu 09.02.2017 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00
  • z terminem płatności 15.02.2017 r. – w dniu 15.02.2017 r. (środa) w godz. 10.00-14.00
  • z terminem płatności 26.02.2017 r. – w dniu 24.02.2017 r. (piątek) w godz. 10.00-14.00

 

czytaj dalej na temat: Wypłaty gotówkowe w miesiącu lutym 2017 r.

Ważne zmiany w Pogotowiu "Niebieska Linia"

Utworzono dnia 09.01.2017

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

czytaj dalej na temat: Ważne zmiany w Pogotowiu "Niebieska Linia"

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET

Utworzono dnia 09.01.2017

Jest to grupa samopomocowa, anonimowa, przyjazne i bezpieczne miejsce spotkań (bez ograniczeń wiekowych) gdzie możesz przyjść gdy czujesz się zagubiona, zgnębiona, niezrozumiana, osamotniona w trudnościach dnia codziennego, gdy doświadczasz przykrości od osoby uzależnionej od środków zmieniających świadomość, wkurzona na cały świat,  gdy przeżywasz kryzys małżeński i jesteś na zakręcie.

Nie krytykujemy, nie udzielamy rad, nie oceniamy. Oferujemy pomoc i wsparcie w realizowaniu swoich zamierzeń i potrzeb, dzielimy się doświadczeniem siłą i nadzieją. Możesz dołączyć do nas i odnaleźć ogrom sił drzemiących w Tobie i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji życiowej rodzinnej w życzliwej atmosferze odnaleźć pogodę ducha.

Służę pomocą i zapraszam serdecznie na spotkania w 2 i 4 wtorek miesiąca spotykamy się w Gimnazjum w Wieliszewie w godz. 16:30-18:30 w sali historii (pierwsze drzwi po prawej stronie windy). Do zobaczenia.                 

Teresa Raniszewska

 

 

                                                                    

czytaj dalej na temat: GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET

Mediacje to Twoje prawo

Utworzono dnia 02.12.2015

Zapraszamy na kontynuacje spotkań z mediatorem osoby, które ze względu na problem alkoholowy oraz przemoc domową znalazły się w sytuacji konfliktu i chciałyby skorzystać z alternatywnych sposobów rozwiązania problemu.

Spotkania odbędą się w Hali Sportowej w Wieliszewie w godz. 17.30 - 20.00 w dniach:

  • 06 lutego 2017 r.
  • 13 lutego 2017 r.
  • 20 lutego 2017 r.
czytaj dalej na temat: Mediacje to Twoje prawo

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 19.12.2016

Niskie temperatury oraz opady śniegu to wyjątkowo trudny okres, szczególnie dla bezdomnych. Nie bądźmy obojętni wobec osób, które w mroźne dni oraz noce przebywają bez dachu nad głową.

Jeden telefon może uratować ludzkie życie.

Apelujemy: nie przechodźmy obojętnie wobec bezdomnych, którzy w zimie szczególnie są narażeni na niskie temperatury. Zwracajmy również uwagę na osoby, których zachowanie wskazuje, że znajdują się pod działaniem alkoholu i przebywając na dworze są narażone na zamarznięcie. Zatrzymajmy się i zapytajmy, czy dana osoba nie potrzebuje pomocy. Zachowajmy czujność wobec osób bezdomnych na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych. Pamiętajmy również o naszych sąsiadach – osobach starszych
i chorych zamieszkujących samotnie. Odwiedźmy ich i zapytajmy, czy dobrze się czują, czy w ich mieszkaniu jest ciepło. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Pomóżmy bezdomnym i osobom samotnym przetrwać zimę.

W związku z  nadchodzącą zimą przypominam, że Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieliszewie udziela pomocy oraz wsparcia osobom  potrzebującym pomocy oraz osobom bezdomnym.

Wszelkie informacje o miejscu pobytu osób potrzebujących lub bezdomnych proszę przekazywać do:

 

Ośrodka Pomocy Społecznej (Al. Solidarności 25 w Wieliszewie, tel. 22 782 25 22 – w godzinach pracy, tj.: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30)

Komisariatu Policji (Al. Solidarności 25 w Wieliszewie, tel. 22 782 30 77 lub 112 – całą dobę).

Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  (tel. 987 – całą dobę).

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT

Film informacyjny odnośnie realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Utworzono dnia 09.12.2016

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
w postaci dystrybucji paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących
realizowana jest w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

czytaj dalej na temat: Film informacyjny odnośnie realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 09.12.2016

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt w domach i mieszkaniach osób podających się za pracowników opieki społecznej, ostrzegamy mieszkańców przed oszustami. Zanim wpuścimy rzekomego pracownika socjalnego należy poprosić
o okazanie legitymacji, a w razie wątpliwości zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie (tel. 22 782 25 22 lub 22 782 26 66) i upewnić się czy nie mamy do czynienia z przestępcą. Gdy okaże się, że to oszuści, należy zawiadomić policję.

O planowanych wizytach w domach lub mieszkaniach, pracownicy socjalni
z reguły powiadamiają klientów telefonicznie.

Informujemy, że pracownicy socjalni wykonują swoje obowiązki w terenie wyłącznie w godzinach pracy OPS (poniedziałek 9-17, wtorek – piątek 7.30-15.30) Podczas wykonywania obowiązków służbowych pracownicy socjalni mają obowiązek posiadać legitymację ze zdjęciem.

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Utworzono dnia 27.10.2016

Rzecznik Praw Pacjenta przygotował kolejną edycję kampanii społecznej dla osób korzystających z opieki zdrowotnej. W prosty sposób, zostały przedstawione możliwości dochodzenia swoich praw w polskiej służbie zdrowia.

czytaj dalej na temat: Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

ZMIANA NUMERÓW KONT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Utworzono dnia 27.10.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie informuje,  że z dniem 30 października 2016 r. zostają zamknięte konta Banku Spółdzielczego w Legionowie:

62 8013 0006 2001 0006 0512 0004 - konto wydatków

35 8013 0006 2001 0006 0512 0005 - konto dochodów  (dłużnicy alimentacyjni).

Od 1 listopada 2016 r. obowiązują tylko konta w PKO BP w Warszawie:

80 1020 1026 00001702 0268 7309 – konto wydatków

85 1020 1026 00001502 0268 7317 – konto dochodów (dłużnicy alimentacyjni).

PROGRAM 500 PLUS

Utworzono dnia 07.03.2016

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYPOMINA!!!

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Jeżeli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku mogą to zrobić osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Al. Solidarności 25 (poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30) lub elektronicznie za pomocą:

- systemu informatycznego - http://empatia.mpips.gov.pl - dla posiadaczy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-puap

- platformy PUE ZUS - http://pue.zus.pl dla posiadaczy podpisu elektronicznego, profilu zaufanego e-puap oraz uwierzytelnionego konta pue ZUS

- bankowości elektronicznej – tożsamość potwierdzona przez bank.

czytaj dalej na temat: PROGRAM 500 PLUS

Certyfikat dla Gminy Wieliszew

Utworzono dnia 17.05.2016

Gmina Wieliszew otrzymała certyfikat za zaangażowanie w procesie dopisywania informacji gospodarczych i niespłaconych alimentach do Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Certyfikat jest dowodem realnej pomocy Gminy osobom pobierającym świadczenia alimentacyjne i skutecznego motywowania...

czytaj dalej na temat: Certyfikat dla Gminy Wieliszew

Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”

Utworzono dnia 24.08.2016

FUNDACJA EDUKACJI NOWOCZESNEJ zapraszam dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej na temat: Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”

Kalendarium

Luty 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

I

Biuletyn Informacji Publicznej