Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

WYBIERAM POMOC

Utworzono dnia 13.03.2017

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało ogólnopolską kampanie społeczną „Wybieram pomoc”, która ma na celu:

 

 1. Uwrażliwiać na przemoc w rodzinie: łamać stereotypy dotyczące osób doświadczających przemocy oraz samych  sprawców.
 2. Edukować: uczyć rozpoznawać sytuacje przemocy i wskazywać sposoby przeciwdziałania

Celem kampanii jest danie nadziei, odwagi i wiedzy potrzebnych wszystkim osobom stykającym się ze zjawiskiem przemocy. Wybieram przemoc pomoc” wskazuje, że każdy z nas – świadek, ofiara, a także sprawca przemocy domowej mają wybór: mogą przemilczeć lub bagatelizować problem lub wręcz przeciwnie – stawić czoła trudnej sytuacji i jej przeciwdziałać. Skreślenie słowa „przemoc” pokazuje, że właściwym wyborem jest sięgnięcie po pomoc w trudnej sytuacji. Hasło obala stereotyp beznadziejnego przypadku. 

czytaj dalej na temat: WYBIERAM POMOC

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy Wieliszew

Utworzono dnia 10.03.2017

Mieszkańcy gminy Wieliszew mogą liczyć na wsparcie psychologiczne. Konsultacji udzielać będzie psycholog Wioletta Biedrzycka. Psycholog oferuje porady psychologiczne, wspierające, pomocne w rozwiązywaniu konfliktów, towarzyszącym uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.

TERMINY SPOTKAŃ:

MARZEC 2017

16 marca 2017 r. / środa 12.30 - 13.30 - Centrum Integracji Społecznej w Zespole Szkół w Łajskach

20 marca 2017 r. / piątek 12.30 - 13.30 - Centrum Integracji Społecznej w Zespole Szkół w Łajskach  SPOTKANIE ODWOŁANE

22 marca 2017 r. / środa 14.30 - 15.30 - Centrum Integracji Społecznej w Zespole Szkół w Łajskach

23 marca 2017 r. / piątek 16.00 - 19.00 - Centrum Integracji Społecznej w Zespole Szkół w Łajskach

30 marca 2017 r. / środa 12.30 - 15.30 - Centrum Integracji Społecznej w Zespole Szkół w Łajskach

czytaj dalej na temat: Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy Wieliszew

OPS PRZYJMIE

Utworzono dnia 03.03.2017

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJMIE DLA RODZIN:

 • KOCE, KOŁDRY, POŚCIEL
 • LODÓWKĘ,
 • KUCHENKĘ ELEKTRYCZNĄ,
 • PRALKĘ,
 • FARBY DO ŚCIAN.
czytaj dalej na temat: OPS PRZYJMIE

Wypłaty gotówkowe w miesiącu marcu 2017 r.

Utworzono dnia 03.03.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie informuje, że marcowe wypłaty gotówkowe świadczeń, realizowane będą w siedzibie ośrodka,
w następujących terminach:

 

 

 • z terminem płatności 10.03.2017 r. – w dniu 10.03.2017 r. (piątek) w godz. 10.00-14.00
 • z terminem płatności 15.03.2017 r. – w dniu 15.03.2017 r. (środa) w godz. 10.00-14.00
 • z terminem płatności 26.03.2017 r. – w dniu 24.03.2017 r. (piątek) w godz. 10.00-14.00
czytaj dalej na temat: Wypłaty gotówkowe w miesiącu marcu 2017 r.

Projekt „Z bierności do aktywności”

Utworzono dnia 01.03.2017
 

Projekcie „Z bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo. Wsparciem zostanie objęte 100 osób (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej 30 roku życia zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenach wiejskich w województwie mazowieckim, przy czym minimum 80% grupy docelowej będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, minimum 10% osoby w wieku 50 lat i więcej oraz minimum 10% osoby z niepełnosprawnościami.  

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! 


W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
 • 3-miesięczny płatny staż  

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek. Zwrot przysługuje tylko w przypadku szkoleń grupowych, tj. Poradnictwo zawodowe i Szkolenia zawodowe  – w przypadku wsparcia indywidualnego, będzie ono organizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestników/Uczestniczek. 


Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, kobiety oraz osoby wieku 50 lat i więcej.
 Dowiedź się więcej:   22 208 26 78, 512-344-229   biuro@zbiernoscidoaktywnosci.pl
           www.zbiernoscidoaktywosci.pl
 
czytaj dalej na temat: Projekt „Z bierności do aktywności”

Nowa Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze

Utworzono dnia 01.03.2017

Informujemy, iż w dniu 1.02.2017 roku została otwarta Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze. Poradnia powstała w odpowiedzi na potrzeby i problemy rodzin zastępczych spoza Warszawy oraz rodzin adopcyjnych z województwa mazowieckiego. Poradnia oferuje pomoc terapeutyczną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci w formie konsultacji, pracy grupowej, warsztatowej etc. Oferta jest całkowicie bezpłatna dla klientów.

Oferta poradni dostępna jest na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl/portmazowsze.

czytaj dalej na temat: Nowa Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze

Mediacje to Twoje prawo

Utworzono dnia 02.12.2015

Zapraszamy na kontynuacje spotkań z mediatorem osoby, które ze względu na problem alkoholowy oraz przemoc domową znalazły się w sytuacji konfliktu i chciałyby skorzystać z alternatywnych sposobów rozwiązania problemu.

Spotkania odbędą się w Hali Sportowej w Wieliszewie w godz. 17.30 - 20.00 w dniach:

 • 06 MARCA 2017 r.
 • 13 MARCA 2017 r.
 • 20 MARCA 2017 r.
czytaj dalej na temat: Mediacje to Twoje prawo

Projekt „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”

Utworzono dnia 01.03.2017

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęte osoby z terenu woj. mazowieckiego, opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie; nie powinny pracować.

Oferta dotyczy płatnych staży zawodowych, szkoleń zawodowych zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, wsparcia psychologa i doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej

www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze

czytaj dalej na temat: Projekt „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”

AKCJA "ODZYSKAJ ALIMENTY"

Utworzono dnia 03.02.2017

Cel akcji

Jeżeli jesteś osobą, która samotnie wychowuje dzieci i posiadasz wyrok sądowy przyznający prawo do alimentów, to ta akcja jest skierowana do Ciebie. Celem akcji jest wskazanie skutecznego narzędzia do odzyskiwania należności. Chodzi o wpis dłużnika do Rejestru BIG. Dziś nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG InfoMonitor osobę, która zalega z alimentami.

Dlaczego warto przyłączyć się do akcji?

Wiemy, że często osoby zobowiązane do płacenia alimentów wykorzystują wszystkie możliwe metody, aby ich nie płacić, mimo że ich sytuacja materialna pozwoliłaby na to. Wielokrotnie zdarza się, że sąd, czy egzekucja komornicza nie są wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń. Wpis do Rejestry dłużników wywiera dodatkową presją na osobę zalegającą z alimentami i może pomóc w odzyskaniu zobowiązań. Dlatego nie wahaj się i już dziś skorzystaj z możliwości wpisania partnera do Rejestru dłużników.

czytaj dalej na temat: AKCJA "ODZYSKAJ ALIMENTY"

Ważne zmiany w Pogotowiu "Niebieska Linia"

Utworzono dnia 09.01.2017

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

czytaj dalej na temat: Ważne zmiany w Pogotowiu "Niebieska Linia"

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET

Utworzono dnia 09.01.2017

Jest to grupa samopomocowa, anonimowa, przyjazne i bezpieczne miejsce spotkań (bez ograniczeń wiekowych) gdzie możesz przyjść gdy czujesz się zagubiona, zgnębiona, niezrozumiana, osamotniona w trudnościach dnia codziennego, gdy doświadczasz przykrości od osoby uzależnionej od środków zmieniających świadomość, wkurzona na cały świat,  gdy przeżywasz kryzys małżeński i jesteś na zakręcie.

Nie krytykujemy, nie udzielamy rad, nie oceniamy. Oferujemy pomoc i wsparcie w realizowaniu swoich zamierzeń i potrzeb, dzielimy się doświadczeniem siłą i nadzieją. Możesz dołączyć do nas i odnaleźć ogrom sił drzemiących w Tobie i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji życiowej rodzinnej w życzliwej atmosferze odnaleźć pogodę ducha.

Służę pomocą i zapraszam serdecznie na spotkania w 2 i 4 wtorek miesiąca spotykamy się w Gimnazjum w Wieliszewie w godz. 16:30-18:30 w sali historii (pierwsze drzwi po prawej stronie windy). Do zobaczenia.                 

Teresa Raniszewska

 

 

                                                                    

czytaj dalej na temat: GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET

Film informacyjny odnośnie realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Utworzono dnia 09.12.2016

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
w postaci dystrybucji paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących
realizowana jest w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

czytaj dalej na temat: Film informacyjny odnośnie realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 09.12.2016

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt w domach i mieszkaniach osób podających się za pracowników opieki społecznej, ostrzegamy mieszkańców przed oszustami. Zanim wpuścimy rzekomego pracownika socjalnego należy poprosić
o okazanie legitymacji, a w razie wątpliwości zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie (tel. 22 782 25 22 lub 22 782 26 66) i upewnić się czy nie mamy do czynienia z przestępcą. Gdy okaże się, że to oszuści, należy zawiadomić policję.

O planowanych wizytach w domach lub mieszkaniach, pracownicy socjalni
z reguły powiadamiają klientów telefonicznie.

Informujemy, że pracownicy socjalni wykonują swoje obowiązki w terenie wyłącznie w godzinach pracy OPS (poniedziałek 9-17, wtorek – piątek 7.30-15.30) Podczas wykonywania obowiązków służbowych pracownicy socjalni mają obowiązek posiadać legitymację ze zdjęciem.

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 19.12.2016

Niskie temperatury oraz opady śniegu to wyjątkowo trudny okres, szczególnie dla bezdomnych. Nie bądźmy obojętni wobec osób, które w mroźne dni oraz noce przebywają bez dachu nad głową.

Jeden telefon może uratować ludzkie życie.

Apelujemy: nie przechodźmy obojętnie wobec bezdomnych, którzy w zimie szczególnie są narażeni na niskie temperatury. Zwracajmy również uwagę na osoby, których zachowanie wskazuje, że znajdują się pod działaniem alkoholu i przebywając na dworze są narażone na zamarznięcie. Zatrzymajmy się i zapytajmy, czy dana osoba nie potrzebuje pomocy. Zachowajmy czujność wobec osób bezdomnych na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych. Pamiętajmy również o naszych sąsiadach – osobach starszych
i chorych zamieszkujących samotnie. Odwiedźmy ich i zapytajmy, czy dobrze się czują, czy w ich mieszkaniu jest ciepło. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Pomóżmy bezdomnym i osobom samotnym przetrwać zimę.

W związku z  nadchodzącą zimą przypominam, że Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieliszewie udziela pomocy oraz wsparcia osobom  potrzebującym pomocy oraz osobom bezdomnym.

Wszelkie informacje o miejscu pobytu osób potrzebujących lub bezdomnych proszę przekazywać do:

 

Ośrodka Pomocy Społecznej (Al. Solidarności 25 w Wieliszewie, tel. 22 782 25 22 – w godzinach pracy, tj.: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30)

Komisariatu Policji (Al. Solidarności 25 w Wieliszewie, tel. 22 782 30 77 lub 112 – całą dobę).

Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  (tel. 987 – całą dobę).

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT

Kalendarium

Marzec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

I

Biuletyn Informacji Publicznej