Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Mediacje to Twoje prawo

Utworzono dnia 02.12.2015

Zapraszamy na kontynuacje spotkań z mediatorem osoby, które ze względu na problem alkoholowy oraz przemoc domową znalazły się w sytuacji konfliktu i chciałyby skorzystać z alternatywnych sposobów rozwiązania problemu.

 W miesiącu październiku mediacje odbywają się w hali sportowej w godzinach 16.00 - 19.00  w dniach:

 • 5 października 2020 r.
 • 12 października 2020 r.
 • 19 października 2020 r.
 • 9 listopada 2020 r.
 • 16 listopada 2020 r.
 • 23 listopada 2020 r.

Spotkanie z mediatorem daje szanse na odbudowanie relacji, możliwość na nawiązanie więzi, komunikacji, nowej jakości życia, odnalezienie zagubionych w konflikcie wartości oraz priorytetów. Każdy kto skorzysta z porad mediatora ma zapewnione zachowanie poufności. 

Mediacje prowadzi Pani Teresa Raniszewska - tel. 503-026-381

Daj sobie szansę na lepsze życie – bez przemocy. GRUPA WSPARCIA dla kobiet

Jeśli doświadczasz lub doświadczałaś przemocy w rodzinie zapraszamy Cię na spotkania grupy wsparcia dla kobiet.

Grupę prowadzi Pani Teresa Raniszewska  spotkania odbywają się II i IV środę miesiąca miesiąca. Kontakt z Panią Teresa Raniszewska -  tel. 503026 381

 

MEDIACJE

Każdy może się znaleźć w sytuacji jakiegoś sporu. Nie zawsze wymaga to angażowania sądu. Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. W każdej sytuacji można rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązania sporów, takich jak mediacja. Postępowania sądowe rzadko kończą się w wyniku zawarcia ugody. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest z pewnością to, że oficjalność procedur sądowych, atmosfera sali sądowej nie sprzyjają pojednaniu, często nie pozwalają stronom na zrozumienie istoty problemu. Sala rozpraw onieśmiela strony, a stres związany z obecnością w sądzie niejednokrotnie bywa paraliżujący co powoduje napięcie, lęk i brak poczucia bezpieczeństwa. Również obecność na sali rozpraw osób najbliższych przeciwnika procesowego antagonizuje strony, które w takich warunkach dalekie są od podejmowania rozmów o własnych oczekiwaniach czy możliwych rozwiązaniach konfliktu.

Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji przeciwnika konfliktu i znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron. Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy Stronom w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga Stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów Stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowania wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.   

Przy obecnym szybkim tempie życia, ogromnym tempie rozwoju technologii, szczególnie IT nasze społeczeństwa XXI wieku mają trudności w porozumiewaniu się, w dobrej komunikacji i utrzymaniu na dobrym poziomie relacji i więzi międzyludzkich zarówno rodzinnych jak i społecznych, w pracy, sąsiedzkich. Szybkie tempo życia rodzi stres, często ogromny stres a zestresowany człowiek, członek rodziny, obywatel, sąsiad, rodzic, dziecko, uczeń, nauczyciel, przedszkolak, pracownik w stresie działa w przykry agresywny sposób dla otoczenia. Mediacją chcę wnieść swój wkład w dobro społeczne i rodzinne by normą stawał się spokój i godność jednostki, społeczeństwa, rodziny by wybierała godne człowieczeństwa szczęśliwe rozwiązania. Mediacja daje równe szanse by obie Strony czuły się wygrane, bo to Strony poszukują  rozwiązania i mają siłę sprawczą i decyzyjność  a mediator jest wsparciem i profesjonalną pomocą w przejściu Stron przez konflikt. Mediacja jest szansą na odbudowanie relacji, możliwością na nawiązanie więzi, komunikacji, nowej jakości życia, odnalezieniem zagubionych w konflikcie wartości, priorytetów. Mediacja jest drogą do szczęśliwych spokojnych wyborów aby prawa i potrzeby wszystkich skonfliktowanych osób zostały uwzględnione, szanowane i realizowane. Z pomocą mediacji konflikt może być rozwojem i edukacją dla Stron jest szansą na dotarcie do źródła wyeliminowanie konfliktu a zbudowanie nowej rzeczywistości i nowej jakości życia. W mediacji każda ze Stron może odzyskać  poczucie godności, poczucie wartości, poczucie siły sprawczej, które są podstawą i warunkiem twórczego, harmonijnego życia. Mediacja pozwala wypracować Stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zapewnia Stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku, pozwala spojrzeć na konflikt z innej perspektywy, skłonić Strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej Strony. Zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości, zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich Stron konfliktu, zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem Strony, które same je wypracowały, czują się odpowiedzialne za ich wykonanie. Mediacja przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego i do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach w których wynik postępowania jest zależny od woli Stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:

 • Zapłatę
 • Zniesienie współwłasności
 • Dział spadku
 • Podział majątku wspólnego
 • Należności ze stosunku pracy
 • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
 • Alimenty
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Mało kto lubi konflikty. A jeśli mają miejsce w rodzinie, dotykają nas szczególnie. Tymczasem codzienność obfituje w sytuacje które przysparzają stresu i napięcia: żyjemy szybko, pracujemy zbyt dużo, by mieć wystarczająco czasu dla siebie i rodziny albo za mało, by związać koniec z końcem. Rodzina by być dla nas oparciem, azylem i radością, wymaga zaangażowania, stałego wysiłku, umiejętności współpracy z partnerem, dziećmi, rodzinami, z których wychodzimy – niezależnie czy jesteśmy wypoczęci i w dobrej kondycji, czy też – w naszej opinii – wszystko wali się nam na głowę. Większości wyzwań jesteśmy w stanie sprostać, sprawnie lub przynajmniej znośnie rozwiązując lub łagodząc konflikty. Niekiedy jednak stajemy wobec sytuacji, gdy wiemy, że musimy rozwiązać problem rodzinny, jednak wszystkie starania i podejmowane próby zawodzą. Spory rodzinne są szczególnie trudne przede wszystkim są wielowątkowe i emocjonalne. Zazwyczaj konflikt rodzinny narasta od dłuższego czasu zanim któraś ze stron zdecyduje się na „ostateczne rozwiązanie”, za jakie uznaje sąd. Rozpad związku zawsze jest dramatycznym przeżyciem dla małżonków, szczególnie trudnym jeśli małżonkowie (lub nieformalni partnerzy)mają wspólne dzieci i to one szczególnie cierpią i tracą poczucie bezpieczeństwa i są narażone na ogromny stres. W tej sytuacji mediacja jest korzystna dla istotnej poprawy sytuacji dziecka wobec rozwodu rodziców. Kiedy członkowie rodziny przestają ze sobą rozmawiać, a każda z osób przeżywa swoje zranienie, złość i urazę, łatwo o nieporozumienia, nadinterpretacje czy fałszywe założenia na temat drugiej strony. W mediacji każda ze Stron może przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia i oczekiwania na przyszłość a mediatorzy pomagają tonować emocje i wypracować wspólne rozwiązania. Wypracowanie rozwiązania w mediacji trwa krócej niż postępowanie sądowe i wiąże się z nieporównywalnie niższymi kosztami finansowymi, emocjonalnymi i relacyjnymi zarówno ponoszonymi przez strony jak i społeczeństwo, Państwo.

W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków. Jeśli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji może być ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących:

 • Zaspokojenia potrzeb rodziny
 • Alimentów
 • Sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
 • Kontaktów z dziećmi

Mediacje mają zastosowanie w sprawach pojednawczych, rodzinnych, cywilnych, karnych i w biznesie. Przeciwwskazaniem dla mediacji jest choroba psychiczna, silne zaburzenia emocjonalne, uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych, nierównowaga sił między stronami, przemoc w rodzinie.

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 218

W poprzednim tygodniu: 256

W tym miesiącu: 569

W poprzednim miesiącu: 1137

Wszystkich: 43201