Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatki mieszkaniowe – Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę domu). 
 • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (decyzja, umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, itp.). – do wglądu.
 • Wydruk opłat czynszowych, ewentualnie dokument poświadczający wysokość wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (z uwzględnieniem zasiłków rodzinnych w przypadku ich pobierania). Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. W przypadku przychodów, od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych). W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP – własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
 • Decyzję lub 3 ostatnie odcinki renty, emerytury (w przypadku osób pobierających świadczenie z ZUS , KRUS lub inny organ rentowy).
 • Decyzję ZUS lub innego płatnika (w przypadku pobierania zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego).
 • Decyzję właściwego płatnika (w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej).
 • Wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub potwierdzenie otrzymywania alimentów.
 • Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Dokument poświadczający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej (w przypadku wyrejestrowania).
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadzenia). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
 • Ostatnie szczegółowe rozliczenie za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).
 • Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dom Jednorodzinny i Właściciele lokali mieszkalnych:

- akt notarialny – dot. właściciela

- umowa najmu/podnajmu,

zaświadczenie potwierdzające:

- wyposażenie techniczne domu,

- powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni,

- zaświadczenie o dochodach za 3-y miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku

bieżące rachunki z miesiąca, w którym składany jest wniosek za:

- energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu,

- opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych, (szambo, śmieci)

- rozliczenie szczegółowe za energię,

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - POBIERZ

Zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy - POBIERZ

Zaświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej - POBIERZ   

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Biuletyn Informacji Publicznej