Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Dyżur telefoniczny – „Świadczenie wspierające”

Utworzono dnia 03.04.2024
 1. Dyżur telefoniczny – „Świadczenie wspierające”

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia:

Rodzaj wydarzenia – Dyżur telefoniczny

Obszar merytoryczny –  Świadczenia

 

Opis wydarzenia:

Specjalista ZUS podczas dyżuru telefonicznego udzieli Państwu informacji w sprawie Świadczenia wspierającego w szczególności:

 • komu przysługuje Świadczenie wspierające,
 • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie,
 • jaki wniosek należy złożyć,
 • w jaki sposób złożyć wniosek,
 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o Świadczenie wspierające.

 

Termin wydarzenia: 4.04.2024 godz. 9:00-10:00

 

Numer telefonu:

22 767 41 47 aktywny tylko w godzinach dyżuru.

 

 

 1. Dyżur telefoniczny – „Prewencja rentowa”

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia:

Rodzaj wydarzenia – Dyżur telefoniczny

Obszar merytoryczny – Zasiłki

 

Opis wydarzenia:

Specjalista ZUS podczas dyżuru telefonicznego udzieli Państwu informacji w sprawie Prewencji rentowej a w szczególności:

 • komu przysługuje świadczenie Prewencja rentowa,
 • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie,
 • jaki wniosek należy złożyć,
 • w jaki sposób złożyć wniosek,
 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o Prewencję rentową z ZUS.

 

Termin wydarzenia: 4.04.2024 godz. 10:00-11:00

 

Numer telefonu:

22 767 41 47 aktywny tylko w godzinach dyżuru.

 

 

PROGRAM ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Utworzono dnia 20.03.2024

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Utworzono dnia 20.03.2024

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 11.03.2024

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

               Serdecznie zapraszamy na dyżury telefoniczne prowadzone przez pracowników Inspektoratu ZUS w Legionowie, podczas których będzie można skorzystać z konsultacji w zakresie świadczenia wspierającego w terminie:

12.03.2024 r. w godz. 8:00- 9:00,

13.03.2024 r. w godz. 8:00- 9:00,

Dyżury prowadzimy pod numerem telefonu (22) 767-41-30.

 Numer jest aktywny wyłącznie w czasie dyżuru.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej na temat: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

DODATEK OSŁONOWY

Utworzono dnia 24.01.2024

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

czytaj dalej na temat: DODATEK OSŁONOWY

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Utworzono dnia 29.12.2023

ŻYCZENIA

Utworzono dnia 21.12.2023

Zarządzenie 13/2023 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Utworzono dnia 21.12.2023

Zarządzenie Nr  13 /2023

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wieliszewie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto
przypadające w sobotę

Na podstawie  art. 130 § 2 i art. 1519 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) oraz § 21 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonego Uchwała Nr XV/130/2015 z dnia 26 listopada 2015r  z późn.zm.  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 2 stycznia 2023 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie, w zamian za dzień świąteczny przypadający  w dniu 6 stycznia 2023 roku (sobota).

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

              p.o. Kierownika

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie

 Małgorzata Kaczyńska

 

 

czytaj dalej na temat: Zarządzenie 13/2023 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

OSOBY BEZDOMNE

Utworzono dnia 21.11.2023

„Już jesteś?” dotyczy realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”

Utworzono dnia 20.11.2023

Informacja dotycząca zmian w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Utworzono dnia 04.10.2023

Informacja dotycząca zmian w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego
i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca zmian w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rekrutacja wstępna do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024"

Utworzono dnia 29.08.2023

Gmina Wieliszew - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie planuje przystąpienie do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024.

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) w uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie do 11 września 2023 r., pod nr telefonu: 22 782 25 22, adres e-mail: pomoc@wieliszew.pl

 

czytaj dalej na temat: Rekrutacja wstępna do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024"

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Utworzono dnia 04.07.2023

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023  

czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

E-OPIEKA

Utworzono dnia 04.07.2023

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspracie dla rodziców pijących dzieci

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 199

W tym miesiącu: 626

W poprzednim miesiącu: 811

Wszystkich: 85464